پنج‌شنبه, 2 شهريور 1396


تقویم آموزشی نيمسال تابستان ۹۶-۹۵

انتخاب واحد:
 

۹۶/۰۴/۱۷ تا ۹۶/۰۴/۲۱

 

--------------------------------
شروع کلاسها:
  ۹۶/۰۴/۲۴
--------------------------------
-
حذف و اضافه:
-
--------------------------------
-
پایان کلاسها:
  ۹۶
/۰۶/۰۲

-------------------------------
امتحانات:
۹۶/۰۶/۰۴ تا ۹۶/۰۶/۰۹

تابلوی اعلانات 

 


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8